Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest stosunkowo nowym zawodem. Zawód ten łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką, inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie.
Absolwent będzie przygotowany do:
 • organizowania pracy związanej z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • doradzania w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii,  
 • posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami,  
 • wykonywania szkiców i rysunków schematycznych dotyczących montażu urządzeń i Systemów,
 • sporządzania kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych,
 • przeprowadzania kontroli jakości systemów odnawialnych źródeł energii.
Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:
 • stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej w nadzorze technicznym,
 • pracując w budownictwie, energetyce,
 • doradztwo energetyczne,
 • biura projektowe,
 • instytucjach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
Dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej można zdobyć w ramach 4-letniego technikum. Możliwa jest kontynuacja nauki na studiach wyższych. Nowoczesny program studiów pozwala na zdobycie kompetencji i umiejętności z zakresu projektowania oraz wykonawstwa systemów i instalacji OZE.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu