Monter zabudowy i robót wykończeniowych

SZKOŁA BRANŻOWA

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę w wyuczonym zawodzie i jednocześnie kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcące w systemie zaocznym dla osób pracujących. 

Ponadto jeżeli uczeń zdecyduje się w międzyczasie zdać w wyuczonym zawodzie kolejną kwalifikację, otrzyma świadectwo Technika.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to specjalista, którego zadaniem jest montaż i wykańczanie wnętrz budynków. Pracuje on zarówno na etapie budowy, jak i remontu i modernizacji już istniejących obiektów.

Po ukończeniu szkoły branżowej jako monter zabudowy i robót wykończeniowych, absolwent może pracować w firmach budowlanych, które zajmują się wznoszeniem nowych obiektów lub modernizacją i remontem istniejących. Może to być również praca na własny rachunek, jako wykonawca prac wykończeniowych.

W szkole branżowej jako monter zabudowy i robót wykończeniowych, uczniowie zdobywają umiejętności techniczne, takie jak czytanie rysunków technicznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalowanie sufitów podwieszanych, wykonywanie podłóg, montaż ścianek działowych, a także malowanie i tapetowanie.

Zachęcamy do podjęcia nauki w szkole branżowej jako monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, gdzie zdobędziesz praktyczne umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą Ci na rozpoczęcie kariery w branży budowlanej. Dzięki naszej szkole będziesz miał możliwość rozwoju swoich umiejętności w zakresie montażu i wykańczania wnętrz, poznasz różne technologie i materiały stosowane w budownictwie oraz zdobędziesz cenne doświadczenie w pracy w zespole. To wspaniała okazja dla osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu budownictwa oraz rozpocząć karierę w branży, która stale się rozwija i oferuje wiele możliwości rozwoju.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu