Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów

Zawód technik fotografii i multimediów jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, może być wykonywany z każdego miejsca na świecie nawet zdalnie.
Absolwent będzie przygotowany do:
 • organizowania planu zdjęciowego, dobieranie sprzętu i systemu oświetleniowego,
 • rejestracji, obróbki i publikacji fotografii i grafiki,
 • cyfrowej obróbki obrazu,
 • przygotowania materiałów cyfrowych oraz analogowych,
 • wykonywanie chemicznej obróbki materiałów fotograficznych,
 • realizacji prac z zakresu grafiki komputerowej,
 • realizacji projektów multimedialnych.
Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:
 • studiach fotograficznych,
 • działach promocji,
 • wydawnictwach,
 • drukarniach,
 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach prasy kolorowej,
 • muzeach,
 • przemyśle komputerowym,
 • agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • telewizji lub wytwórniach filmowych,
 • instytucjach cyfryzacji i korporacjach,
 • agencjach artystycznych oraz designerskich.
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pierwszy egzamin daje tytuł technika fotografii a drugi technika projektów graficznych i multimedialnych. Uczniowie podchodzą do egzaminu maturalnego dającego szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu