Fotograf

SZKOŁA BRANŻOWA

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę w wyuczonym zawodzie i jednocześnie kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcące w systemie zaocznym dla osób pracujących. 

Ponadto jeżeli uczeń zdecyduje się w międzyczasie zdać w wyuczonym zawodzie kolejną kwalifikację, otrzyma świadectwo Technika.

Fotograf

Fotograf to osoba zajmująca się tworzeniem i obróbką zdjęć. Jego głównym zadaniem jest rejestrowanie momentów, wydarzeń, ludzi, przedmiotów i krajobrazów za pomocą aparatu fotograficznego lub cyfrowego. Fotografowie mogą pracować w różnych dziedzinach, takich jak fotografia mody, reklamowa, krajobrazowa, sportowa, dokumentalna lub reportażowa.

Po ukończeniu szkoły branżowej jako fotograf, absolwent może znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach i branżach. Może pracować w studiach fotograficznych, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach eventowych, a także jako fotograf ślubny lub fotograf podróżniczy. Istnieje również możliwość samozatrudnienia i prowadzenia własnego biznesu fotograficznego.

W szkole branżowej jako fotograf, uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności fotograficzne, takie jak obsługa aparatu, kompozycja kadru, oświetlenie, edycja zdjęć i retuszowanie. Uczą się również różnych stylów i technik fotograficznych oraz podstaw marketingu i biznesu, co jest istotne w przypadku pracy jako fotograf.

Zachęcamy do podjęcia nauki w szkole branżowej jako fotograf, gdzie zdobędziesz praktyczne umiejętności i wiedzę, która pozwoli Ci rozwijać swoją pasję i karierę w branży fotograficznej. Dzięki naszej szkole będziesz miał możliwość praktycznego doskonalenia swoich umiejętności, eksperymentowania z różnymi stylami i technikami fotograficznymi, a także zdobędziesz wiedzę potrzebną do prowadzenia własnego biznesu w tej dziedzinie. To wspaniała okazja dla osób, które kochają fotografię i chcą przekształcić swoje zainteresowanie w zawód.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu