Profil przygotowania wojskowego

Profil przygotowania wojskowego

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w sprawie utworzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym oraz ZAPISÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025.

Szkoła będzie prowadzić oddział przygotowania wojskowego przy współpracy z wojskiem (zajęcia praktyczne realizujesz w placówce wojskowej).

W ostatniej klasie odbywasz skrócone przygotowanie wojskowe, co uprawnia do odbycia przyszłej służby wojskowej w skróconym o połowę trybie.

Zyskasz dodatkowe 10 punktów premiujących do ubiegania się o przyjęcie na studia wojskowe.

Zyskasz ciekawy zawód, który niesie za sobą wiele wyzwań i możliwości.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu