Technik reklamy

Technik reklamy

Technik reklamy jest to zawód bardzo przyszłościowy. Łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Absolwent jest w stanie pozyskać pracę w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki.

Absolwent będzie przygotowany do:
 • projektowania materiałów reklamowych,
 • określania celów reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • planowania i organizowania działalności reklamowych i promocyjnych,
 • sporządzania budżetów kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • stosowania różnych form reklamy,
 • planowania i dokonywania zakupów przestrzeni reklamowych w mediach,
 • nadzorowania procesu produkcji reklamy,
 • stosowania różnych metod badań rynku reklamy,
 • testowania reklamy przed publikacją,
 • oceniania jakości przygotowanych reklam,
 • przewidywania efektywności kampanii reklamowej,
 • przygotowywania ofert handlowych,
 • prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych z klientami,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegania zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:
 • agencjach reklamowych,
 • działach promocji,
 • studiach graficznych,
 • wydawnictwach,
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań,
 • drukarniach,
 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach prasy kolorowej,
 • agencjach designerskich

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu