Modelarz odlewniczy

SZKOŁA BRANŻOWA

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę w wyuczonym zawodzie i jednocześnie kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcące w systemie zaocznym dla osób pracujących. 

Ponadto jeżeli uczeń zdecyduje się w międzyczasie zdać w wyuczonym zawodzie kolejną kwalifikację, otrzyma świadectwo Technika.

Modelarz odlewniczy

Modelarz odlewniczy to osoba, która zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem modeli form odlewniczych, czyli tzw. odlewni. Modelarze odlewniczy są niezbędni w procesie produkcji części maszyn, narzędzi, a także elementów dekoracyjnych, takich jak rzeźby czy fontanny.

Po ukończeniu szkoły branżowej jako modelarz odlewniczy, absolwent może pracować w różnych zakładach produkcyjnych, które wykonują odlewy. Może to być przemysł motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy, ale także branże związane z metaloplastyką i rzeźbą artystyczną.

W szkole branżowej jako modelarz odlewniczy, uczniowie zdobywają umiejętności techniczne, takie jak czytanie rysunków technicznych, projektowanie modeli form, a także ich wytwarzanie przy użyciu różnych materiałów, takich jak gips, drewno czy tworzywa sztuczne. Uczą się także obsługi różnych narzędzi, maszyn i urządzeń związanych z procesem odlewania.

Zachęcamy do podjęcia nauki w szkole branżowej jako modelarz odlewniczy, gdzie zdobędziesz praktyczne umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą Ci na rozpoczęcie kariery w przemyśle odlewniczym. Dzięki naszej szkole będziesz miał możliwość rozwoju swoich umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i obróbki modeli form, a także poznasz różne technologie i procesy związane z produkcją odlewów. To wspaniała okazja dla osób, które chcą pracować w branży związanej z metaloplastyką i rzeźbą artystyczną, a także dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie technologii przemysłowych.
 

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu