Technik logistyk

Technik logistyki

Logistyk to zawód ponadczasowy. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe.

 

Zdobędzie wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych.
 
Dzięki dodatkowemu modułowi, uczeń posiądzie wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej.  Zaznajomi się z mechanizmami uruchamiania potencjału obronnego państwa oraz działań możliwych do podjęcia w celu przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom.
Absolwent będzie przygotowany do:
 • sprawnego zarządzać transportem,
 • sprawnego zarządzać magazynem,
 • sprawnego zarządzać dystrybucją,
 • dbanie o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji,
 • kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców,
 • planowania przepływu materiałów oraz gotowych wyrobów.
Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:
 • lotniska,
 • porty morskie,
 • duże stacje kolejowe,
 • firmy handlowe,
 • firmy produkcyjne i usługowe,
 • firmy transportowe,
 • firmy spedycyjne i kurierskie.
Absolwenci kierunku technik logistyk  mają możliwość podjęcia  studiów na wybranym przez siebie kierunku związanym z branżą logistyczną na wielu renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu