Magazynier logistyk

SZKOŁA BRANŻOWA

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę w wyuczonym zawodzie i jednocześnie kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcące w systemie zaocznym dla osób pracujących. 

Ponadto jeżeli uczeń zdecyduje się w międzyczasie zdać w wyuczonym zawodzie kolejną kwalifikację, otrzyma świadectwo Technika.

Magazynier logistyk

Magazynier logistyk to osoba odpowiedzialna za organizację i koordynację procesów magazynowych w przedsiębiorstwie. Jego zadaniem jest składowanie towarów, zarządzanie zapasami, przyjmowanie i wysyłanie przesyłek oraz kontrolowanie jakości towarów.

Po ukończeniu szkoły branżowej jako magazynier logistyk, absolwent może znaleźć zatrudnienie w wielu różnych branżach, takich jak przemysł, handel, transport, czy logistyka. Może pracować w magazynach, centrach dystrybucyjnych, firmach kurierskich oraz przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją.

Jest to zawód, który wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności technicznych, ale również organizacyjnych i interpersonalnych. Dlatego też, szkoła branżowa magazyniera logistyka zapewnia praktyczne umiejętności w zakresie obsługi urządzeń magazynowych, umiejętności planowania i organizacji pracy magazynowej, a także umiejętności pracy w zespole i komunikacji z klientami.

Zapraszamy do zapisów do szkoły branżowej jako magazynier logistyk, gdzie zdobędziesz praktyczne umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą Ci na rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającej się branży logistycznej. Dzięki naszej szkole zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na podjęcie pracy w wielu różnych sektorach gospodarki, a także na rozwój swojej kariery zawodowej.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu