Profil medyczny

Profil medyczny

Profil MEDYCZNY jest adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, dla  których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
 • biologia,
 • chemia.
Możliwości dalszego kształcenia się na kierunkach:
 • stomatologia,
 • farmacja,
 • biotechnologia,
 • analityka medyczna,
 • kosmetologia,
 • pielęgniarstwo,
 • fizjoterapia,
 • dietetyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • ochrona środowiska,
 • zootechnika,
 • weterynaria,
 • ratownictwo medyczne,
 • psychologia.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu