Fotografia i film – fotografia artystyczna

Fotografia i film

SPECJALIZACJA: Fotografia artystyczna

Nauczysz się:

  • świadomego posługiwania się fotograficznymi i plastycznymi środkami wyrazu w celu realizacja własnych projektów artystycznych,
  • obsługi oprogramowania służącego do pracy przy tworzeniu i edycji fotografii i filmu,
  • rozpoznawania elementarnych pojęć z zakresu fotografii i filmu,
  • obłsługi współczesnego sprzętu i urządzeń w studiu filmowym i fotograficznym,
  • poszczególnych etapów powstawania filmu i budowy utworu filmowego.
Możliwości dalszego kształcenia się na kierunkach:

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu