Technikum

Technik aranżacji wnętrz

Nauczysz się:

 • Tworzenia kompozycji w architekturze, a tak ze wykonywania projektów wnętrz,
 • Posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Organizacji robót budowlano-wykończeniowych,
 • Organizacji przestrzeni i projektowania wnętrz,
 • Stosowania odpowiednich materiałów budowlanych w aranżacji wnętrz,
 • Rysunku technicznego, tak aby móc przedstawić swoje pomysły klientom i współpracować z wykonawcami,
 • Zasad wizualnych ergonomii i psychologii koloru.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Technik reklamy

Technik reklamy jest to zawód bardzo przyszłościowy. Łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Absolwent jest w stanie pozyskać pracę w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki.

Absolwent będzie przygotowany do:
 • projektowania materiałów reklamowych,
 • określania celów reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • planowania i organizowania działalności reklamowych i promocyjnych,
 • sporządzania budżetów kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • stosowania różnych form reklamy,
 • planowania i dokonywania zakupów przestrzeni reklamowych w mediach,
 • nadzorowania procesu produkcji reklamy,
 • stosowania różnych metod badań rynku reklamy,
 • testowania reklamy przed publikacją,
 • oceniania jakości przygotowanych reklam,
 • przewidywania efektywności kampanii reklamowej,
 • przygotowywania ofert handlowych,
 • prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych z klientami,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegania zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:
 • agencjach reklamowych,
 • działach promocji,
 • studiach graficznych,
 • wydawnictwach,
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań,
 • drukarniach,
 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach prasy kolorowej,
 • agencjach designerskich

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Technik logistyki

UWAGA! – Program rozszerzony o moduł
„Logistyka obronności i bezpieczeństwa kraju”
 
Logistyk to zawód ponadczasowy. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe.

Zdobędzie wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych.
 
Dzięki dodatkowemu modułowi, uczeń posiądzie wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej.  Zaznajomi się z mechanizmami uruchamiania potencjału obronnego państwa oraz działań możliwych do podjęcia w celu przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom.
Absolwent będzie przygotowany do:
 • sprawnego zarządzać transportem,
 • sprawnego zarządzać magazynem,
 • sprawnego zarządzać dystrybucją,
 • dbanie o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji,
 • kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców,
 • planowania przepływu materiałów oraz gotowych wyrobów.
Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:
 • lotniska,
 • porty morskie,
 • duże stacje kolejowe,
 • firmy handlowe,
 • firmy produkcyjne i usługowe,
 • firmy transportowe,
 • firmy spedycyjne i kurierskie.
Absolwenci kierunku technik logistyk  mają możliwość podjęcia  studiów na wybranym przez siebie kierunku związanym z branżą logistyczną na wielu renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.

Technik informatyk

Jest to propozycja kształcenia, która umożliwi zrozumienie złożony proces  tworzenia i modyfikowania inteligentnych rozwiązań w obszarze szeroko rozumianej informatyki.
 
Absolwenci inteligentnych systemów informatycznych mogą pracować na stanowiskach analitycznych, dobrze odnajdują się podczas tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych, mogą zająć się implementowaniem inteligentnych systemów do istniejących rozwiązań informatycznych.
 
Zdobyte kompetencje pozwolą na wykorzystanie ich w obszarze różnych przedsiębiorstw.
Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:
 • serwisach komputerowych,
 • działach informatycznych wielu firm,
 • firmach tworzących witryny i aplikacje internetowe,
 • firmach projektujących i administrujących sieciami komputerowymi,
 • sklepach komputerowych,
 • agencjach reklamowych,
 • start-upach.
Przedmioty w kształceniu zawodowym:
 • systemy operacyjne (Windows, Linux, Android),
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • lokalne sieci komputerowe,
 • witryny i aplikacje internetowe (HTML, CSS, JavaScript, PHP),
 • systemy baz danych (SQL, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite).

Technik programista

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Oprogramowanie to w zasadzie każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe.

Szczegółowy opis zajęć programisty jest bezużyteczny ponieważ jest to dziedzina, która zmienia się niemal z dnia na dzień wraz z ewolucją sprzętu i myśli informatycznej. Dlatego kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłą aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania. Dziś nawet amator- informatyk może napisać program komputerowy ale przy tworzeniu  dużego projektu, którym będą się posługiwały miliony ludzi potrzebne są nawet setki programistów, którzy z biegiem lat aktualizują lub udoskonalają projekt przystosowując go do wymagań rynku i potrzeb konsumentów.

Programiści są jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodów. Ma to swoje plusy – mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie, ale także minusy – w przypadku awarii lub odnalezienia  błędów w  opracowywanych przez nich programie muszą niezwłocznie je naprawić. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że każdy programista używa najbardziej dogodnego dla niego języka. Innymi niedogodnościami w tym zawodzie jest długotrwała praca przy komputerze, która w negatywny sposób odbija się na zdrowiu człowieka.

Technik programista może znaleźć zatrudnienie w:
 • serwisach komputerowych,
 • działach informatycznych wielu firm,
 • firmach tworzących witryny i aplikacje internetowe,
 • firmach projektujących i administrujących sieciami komputerowymi,
 • sklepach komputerowych,
 • agencjach reklamowych,
 • start-upach.
Przedmioty w kształceniu zawodowym:
 • systemy operacyjne (Windows, Linux, Android),
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • lokalne sieci komputerowe,
 • witryny i aplikacje internetowe (HTML, CSS, JavaScript, PHP),
 • systemy baz danych (SQL, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, SQLite).

Technik fotografii i multimediów

Zawód technik fotografii i multimediów jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, może być wykonywany z każdego miejsca na świecie nawet zdalnie.
Absolwent będzie przygotowany do:
 • organizowania planu zdjęciowego, dobieranie sprzętu i systemu oświetleniowego,
 • rejestracji, obróbki i publikacji fotografii i grafiki,
 • cyfrowej obróbki obrazu,
 • przygotowania materiałów cyfrowych oraz analogowych,
 • wykonywanie chemicznej obróbki materiałów fotograficznych,
 • realizacji prac z zakresu grafiki komputerowej,
 • realizacji projektów multimedialnych.
Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:
 • studiach fotograficznych,
 • działach promocji,
 • wydawnictwach,
 • drukarniach,
 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach prasy kolorowej,
 • muzeach,
 • przemyśle komputerowym,
 • agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • telewizji lub wytwórniach filmowych,
 • instytucjach cyfryzacji i korporacjach,
 • agencjach artystycznych oraz designerskich.
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pierwszy egzamin daje tytuł technika fotografii a drugi technika projektów graficznych i multimedialnych. Uczniowie podchodzą do egzaminu maturalnego dającego szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Technik grafiki i poligrafii

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym, jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, może być wykonywany z każdego ,miejsca na świecie nawet zdalnie.
Absolwent będzie przygotowany do:
 • agencjach reklamowych,
 • studiach graficznych,
 • wydawnictwach,
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań,
 • drukarniach,
 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach prasy kolorowej,
 • agencjach designerskich.
Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:
 • studiach fotograficznych,
 • działach promocji,
 • wydawnictwach,
 • drukarniach,
 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach prasy kolorowej,
 • muzeach,
 • przemyśle komputerowym,
 • agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • telewizji lub wytwórniach filmowych,
 • instytucjach cyfryzacji i korporacjach,
 • agencjach artystycznych oraz designerskich.
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest stosunkowo nowym zawodem. Zawód ten łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką, inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie.
Absolwent będzie przygotowany do:
 • organizowania pracy związanej z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • doradzania w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii,  
 • posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami,  
 • wykonywania szkiców i rysunków schematycznych dotyczących montażu urządzeń i Systemów,
 • sporządzania kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych,
 • przeprowadzania kontroli jakości systemów odnawialnych źródeł energii.
Kończąc ten kierunek możesz założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć pracę w firmach:
 • stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej w nadzorze technicznym,
 • pracując w budownictwie, energetyce,
 • doradztwo energetyczne,
 • biura projektowe,
 • instytucjach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
Dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej można zdobyć w ramach 4-letniego technikum. Możliwa jest kontynuacja nauki na studiach wyższych. Nowoczesny program studiów pozwala na zdobycie kompetencji i umiejętności z zakresu projektowania oraz wykonawstwa systemów i instalacji OZE.

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu