Liceum Sztuk Plastycznych

Projektowanie użytkowe

SPECJALIZACJA: Projektowanie przestrzeni

Nauczysz się:

 • umiejętności aranżowania przestrzeni wszelakich, zarówno w mikro, jak i makro skali,
 • umiejętności praktycznych dotyczących struktury i budowy form przestrzennych,
 • tworzyć dokumentację projektową oraz modele przestrzenne swoich projektów w postaci makiet, bądź w postaci projektów 3D przygotowanych przy pomocy programów komputerowych.
Możliwości dalszego kształcenia się na kierunkach:

Fotografia i film

SPECJALIZACJA: Fotografia artystyczna

Nauczysz się:

 • świadomego posługiwania się fotograficznymi i plastycznymi środkami wyrazu w celu realizacja własnych projektów artystycznych,
 • obsługi oprogramowania służącego do pracy przy tworzeniu i edycji fotografii i filmu,
 • rozpoznawania elementarnych pojęć z zakresu fotografii i filmu,
 • obłsługi współczesnego sprzętu i urządzeń w studiu filmowym i fotograficznym,
 • poszczególnych etapów powstawania filmu i budowy utworu filmowego.
Możliwości dalszego kształcenia się na kierunkach:

Techniki graficzne

SPECJALIZACJA: Projektowanie graficzne i reklama wizualna

Nauczysz się:

 • psychofizjologii mechanizmu percepcji wizualnej,
 • projektowania graficznego i typograficznego,
 • tworzenia grafiki wektorowej i grafiki bitmapowej,
 • składu wydawniczego; montażu grafiki wektorowej i rastrowej,
 • wykorzystywania technik fotograficznych w grafice użytkowej,
 • kształtowania komunikatu wizualnego,
 • programów do obróbki i tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej.
Możliwości dalszego kształcenia się na kierunkach:

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu