Technikum

Technikum fotografii i multimediów


 
Razem z nami nauczysz się wykonywać profesjonalne zdjęcia, by następnie je odpowiednio korygować i formatować. Nauczysz się cyfrowej obróbki, projektowania grafiki, animacji, montażu filmu itp. Zapoznasz się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów. Poznasz także tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm. 
 
Technikum logistyczne


 
Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się pod okiem praktyków. Technik logistyk uczy się zawodu od specjalistów pracujących w działach logistyki przedsiębiorstw, spedytorów oraz pracowników administracji samorządowej. Uzyskasz kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi magazynów, organizacji transportu, oraz jako specjalista od spraw sprzedaży, prognozowania popytu, planowania produkcji.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej


 
Zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.
Technik reklam


 
Technik reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, a także prowadzi kampanie reklamowe. Ponadto, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy może podejmować pracę jako: agent reklamowy, pracownik działu kreatywnego, projektant grafiki (art designer) itd.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


 
To bardzo ciekawy i przyszłościowy kierunek z perspektywą stabilnej pracy i dobrych zarobków, szczególnie, że technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poszukiwani są w krajach Europy Zachodniej, gdzie wspomniana dziedzina jest już dobrze rozwinięta. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą być zatrudnieni w biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych, a ponadto w działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii.
Zespół Szkół Manager w Grudziądzu