Warsztaty dla rodzica


Drogi Rodzicu:
W ramach współpracy SZKOŁA – RODZIC  proponujemy cykl warsztatów  dotyczących komunikacji z nastolatkiem, w tym:
  1. Budowanie relacji z dzieckiem.
  2. Sposoby komunikacji z nastolatkiem.
  3. Świadomość błędów wychowawczych.
  4. Konstruowanie nawyków u dziecka- proces motywacji.
  5. Stres i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Wspierając dziecko, rodzic pomaga mu rozwinąć m.in:
  • zdolność do świadomego rozpoznania i przeżywania emocji,
  • akceptację emocji,
  • rozumienie siebie i swoich postaw,
  • postawę troskliwości wobec innych,
  • umiejętność budowania trwałych i konstruktywnych relacji.
Szkoła nie może się rozwijać bez świadomego i aktywnego udziału rodziców. Należy pamiętać o tym, że szkoła przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie na wiele różnych sposobów. Dlatego szczególnej uwagi wymaga wzajemna współpraca i  wkład rodziców w kształtowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi świadomego młodego człowieka. Zadaniem współczesnej szkoły jest podkreślenie i wzmocnienie rzeczywistej roli rodziców w systemie edukacji i zbudowanie relacji partnerstwa dzięki aktywnym  ich włączaniu w działania wychowawcze i edukacyjne.
Akceptacja tego, co przeżywa dziecko, bliskość i szczere towarzyszenie mu są fundamentem jego emocjonalnego rozwoju, czemu służy  autentyczny, wspierający kontakt.
 
Dążąc do wypełnienia powyższych założeń,  naszym celem jest  wypracowanie modelu współpracy rodzic – DZIECKO - szkoła , gdzie wszystkie strony mają poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia młodego człowieka.

 
Zespół Szkół Manager w Grudziądzu