Rekrutacja

Aby rozpocząć naukę w naszej szkole w pierwszej kolejności wypełnisz formularz rekrutacyjny odpowiadając na kilka pytań. W późniejszym czasie celem dopełnienia formalności dostarczysz :

- przy zapisie do klasy I:
  • zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • *zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (technikum)
- przy zapisie do klasy II:
  • zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • świadectwo ukończenia 1 klasy liceum
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
Zapisz się po przez nasz forumularz: http://zsz-manager.pl/rekrutacja
 
Ostatnim elementem rekrutacji jest rozmowa z dyrektorem oraz pedagogiem szkolnym na której chcielibyśmy Ciebie bliżej poznać, Twoje plany, zainteresowania itp.
 
Opłaty w Zespole Szkół Manager w Grudziądzu

Zapisując się do Liceum lub Technikum, czesne wyniesie Cię tylko 150 zł / miesiąc.

Szkoła branżowa I stopnia - czesne 100 zł / miesiąc.
Zespół Szkół Manager w Grudziądzu