Co nas wyróżnia

To nas wyróżnia!
 
 1. Zajęcia warsztatowe: przyjazna atmosfera i odpowiednie podejście naszych nauczycieli  umożliwi indywidualne podejście do Twoich potrzeb. Dla nas to ty jesteś najważniejszy, chcemy wspomagać Twój rozwój i stymulować Cię do poszerzania Twoich własnych kompetencji.
   
 2. Poszerzymy Twoje horyzonty myślowe: w procesie edukacyjnym wykorzystujemy wyłącznie nowatorskie rozwiązania, jak również gwarantujemy kadrę  ekspertów i nauczycieli o szeregu kompetencji zawodowych, posiadających nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale również kształtujących Wasze kompetencje społeczne, niezwykle pożądane na obecnym rynku pracy (przygotujemy Cię nie tylko do matury czy egzaminów zawodowych,  ale przede wszystkim z powodzeniem odnajdziesz się na rynku pracy).
   
 3. Zapewniamy szereg indywidualnych konsultacji: nasz wykwalifikowany doradca zawodowy posiadający nie tylko kwalifikacje do pracy w zawodzie, ale przede wszystkim praktyk, znający problemy tutejszego rynku pracy, będzie służył pomocą nie tylko podczas planowych zajęć, ale również po każdym Waszym indywidualnym umówieniu się.
   
 4. Stawiamy nacisk na Twoje uzdolnienia i indywidualne predyspozycje: to naszym zadaniem jest Twój rozwój. Będziemy profesjonalnie diagnozować indywidulane potrzeby i predyspozycje, jak również pielęgnować ich wrażliwość społeczną, zachęcając do wspólnego uczestnictwa w działalności charytatywnej prowadzonej przez nas przy współpracy ze studentami Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.
   
 5. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia: stawiamy nacisk zarówno na zdobycie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów zewnętrznych, ale przede wszystkim na kluczowe umiejętności praktyczne, niezbędne na rynku pracy a dostęp do gościnnych zajęć prowadzonych przez środowisko naukowe uczelni wyższej przyczyni się do  poszerzenia  horyzontów myślowych naszej młodzieży.
   
 6. Niekonwencjonalne metody dydaktyczne: dostosowane indywidualnie do uczniów, które będą elastycznie realizowane w miarę ustalenia ich potrzeb.
   
 7. Ujednolicone wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla każdego w tym coaching i doradztwo zawodowe w jednym: zapewnimy atmosferę gwarantującą dobre samopoczucie i partnerski system współpracy nauczyciel-uczeń-rodzic.
   
 8. Nie chcemy abyś miał oceny niedostateczne: bierzemy pełną odpowiedzialność za Twoja edukację, zrobimy wszystko aby nauka stała się dla Ciebie przyjemnością.

Na poziomie doradztwa edukacyjno–zawodowego, współpracujemy z wieloma podmiotami zewnętrznymi, w tym z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy na bieżąco zgłaszają nam jakich umiejętności i kompetencji oczekują od naszych absolwentów.

 
Zespół Szkół Manager w Grudziądzu