Liceum

 

Profil
administracyjno-prawny

przedmioty rozszerzone: historia, wos

Profil
medyczny

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Profil
informatyczny

przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka
 
Nauka trwa 4 lata. Pierwszy semestr to profil ogólny, następnie w II semestrze kontynuujesz naukę na wybranym profilu specjalistycznym , który odpowiednio kładzie nacisk na poszczególne dziedziny wiedzy. 
 
 
Profil prawno-administracyjny - klasa przeznaczona dla uczniów, którzy są zainteresowani prawem, historią oraz naukami społecznymi. Uczniowie poznają elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej.

Profil medyczny - klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach medycznych. Rozszerzone nauczanie chemii i biologii oraz edukacja medyczna umożliwiają doskonałe przygotowanie do studiów medycznych.

Profil informatyczny - w ramach profilu realizowany jest rozbudowany program nauczania w skład którego wchodzą: programowanie, obsługa pakietu biurowego, grafika komputerowa, technologia blockchain, modelowanie i wydruki 3D oraz robotyka.
Zespół Szkół Manager w Grudziądzu 2023