Zespół Szkół Manager

Przedmiot

Imię nazwisko nauczyciela

Język polski

mgr Aleksandra Wasielewska
mgr Maria Ptaszek

Język polski zakres rozszerzony

mgr Nikoleta Wiśniewska

Matematyka

lic. Marcel Fischer

Język angielski

mgr Iryna Szumotalska

Język hiszpański

mgr Klaudia Nowicka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Angelika Kubala

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

mgr Angelika Kubala

Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Angelika Kubala

Biologia

mgr Maria Sołtys

Chemia

mgr Weronika Dąbal-Kuklińska

Biologia zakres rozszerzony

mgr Maria Sołtys

Geografia

mgr Regina Dubilis

Historia

dr Grzegorz Baciński

Fizyka

mgr Dariusz Niedzielski

Edukacja dla bezpieczeństwa

dr Sławomir Dębski

Filozofia

dr Agnieszka Lenartowicz-Podbielska

Informatyka

Inż. Małgorzata Wilczewska

Wychowanie fizyczne

mgr Sebastian Rumniak

Zajęcia z psychologii

mgr Daniel Świątkowski

Podstawy przedsiębiorczości

dr Izabela Mathiak

Cyfrowa obróbka obrazu

mgr Patrycja Lipowska

Techniki fotograficzne

Michalina Szczepaniak

Pracownia urządzeń fotograficznych

mgr Patrycja Lipowska

Procesy magazynowe

Wojciech Wiśniewski

Organizacja pracy magazynów

Wojciech Wiśniewski

Podstawy logistyki

Wojciech Wiśniewski

Pedagog szkolny dr Natalia Gniadek

Psycholog szkolny mgr Daniel Świątkowski

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu 2022