Zespół Szkół Manager

Przedmiot

Imię nazwisko nauczyciela

Język polski

mgr Aleksandra Wasielewska

Język polski zakres rozszerzony

mgr Magda Przybysz

Matematyka

mgr Wiesław Żurawski

Język angielski

mgr Iryna Szumotalska

Język hiszpański

mgr Anna Oczoś-Krawiecka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Angelika Kubala

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

mgr Angelika Kubala

Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Angelika Kubala

Biologia

mgr Kinga Dąbrowska

Chemia

mgr Kinga Dąbrowska

Biologia zakres rozszerzony

mgr Kinga Dąbrowska

Geografia

mgr Regina Dubilis

Historia

mgr Arleta Karwowska

Fizyka

mgr Dariusz Niedzielski

Edukacja dla bezpieczeństwa

dr Sławomir Dębski

Filozofia

dr Agnieszka Lenartowicz-Podbielska

Informatyka

Inż. Małgorzata Wilczewska

Wychowanie fizyczne

mgr Sebastian Rumniak

Zajęcia z psychologii

mgr Daniel Świątkowski

Podstawy przedsiębiorczości

dr Izabela Liczmańska

Cyfrowa obróbka obrazu

mgr Patrycja Lipowska

Techniki fotograficzne

mgr Patrycja Lipowska

Pracownia urządzeń fotograficznych

mgr Patrycja Lipowska

Procesy magazynowe

mgr Łukasz Pis

Organizacja pracy magazynów

mgr Łukasz Pis

Podstawy logistyki

mgr Łukasz Pis

Pedagog szkolny dr Natalia Gniadek

Psycholog szkolny mgr Daniel Świątkowski

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu 2022