Dyrekcja

Dyrektor generalny

Założycielem i Dyrektorem Generalnym Zespołu Szkół Manager w Grudziądzu jest Pani mgr Angelika Kubala, absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku politologia oraz studiów wyższych m.in.  z zakresu pedagogiki, zarządzania oświatą, doradztwa zawodowego, oligofrenopedagogiki, resocjalizacji  a także wielu kursów i szkoleń w temacie komunikacji, samokontroli umysłu, hipnozy, hipnoterapii i coachingu

W 2011 roku Pani Angelika założyła Wyższą Szkołę Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki , która z roku na rok poszerza ofertę edukacyjną, ale przede wszystkim duży nacisk kładzie na formę przekazywania wiedzy, technik kształcenia i nabywania przez studentów kompetencji interpersonalnych, które są kluczowe na tak dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ta idea przyświeca również Pani założyciel przy budowaniu zespołu kadry dydaktycznej Zespołu Szkół Manager w Grudziądzu.

Dyrektor dydaktyczny szkoły

Dyrektorem dydaktycznym jest Pani dr Natalia Gniadek. Posiada stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki, który uzyskała na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 2016 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: Doświadczanie macierzyństwa w warunkach izolacji penitencjarnej. Na tej samej uczelni ukończyła również dwa kierunki na studiach magisterskich : resocjalizację i pedagogikę ogólną. Jest autorką licznych publikacji w zakresie szeroko rozumianej resocjalizacji penitencjarnej oraz komunikowania społecznego. Będąc od wielu lat nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki, ze swoimi studentami dzieli się wiedzą i doświadczeniem podczas zajęć z komunikowania społecznego i interpersonalnego, technik komunikowania w praktyce zawodowej czy też z resocjalizacji w tym kryminologii i wiktymologii.

Jest specjalistą w zakresie prowadzenia konstruktywnej komunikacji, skutecznych negocjacji i mediacji.  Uzyskała dyplom Psychologicznej Akademii Umiejętności z zakresu Szkoły Trenerów i Doradców Personalnych . Od 2020 r. pełni także rolę Prodziekana Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych w WSD.

Prywatnie jest osobą niezwykle komunikatywną oraz otwartą na problemy i potrzeby młodych ludzi.

Wicedyrektor dydaktyczny szkoły

Pani Hanna Kornalewska-Wojtaszek w 2016 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. W 2014 r. uzyskała tytuł zawodowy licencja na kierunku politologia w specjalności polityka bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Ponadto na tej samej uczelni ukończyła także kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego uzyskując uprawnienia nauczycielskie. Przede wszystkim posiada 17 letnie doświadczenie w oświacie, zarządzała placówkami pełniąc funkcje dyrektora. Zarówno zawodowe, jak i prywatnie jest osobą niezwykle charyzmatyczną i empatyczną, wrażliwą na problemy innych. Uważa, że nie ma sytuacji bez wyjścia.


 

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu